CYBERSECURITY & RISICOMANAGEMENT

Cybersecurity met handvaten: wij benaderen de risico’s van informatiebeveiliging via verschillende assen: techniek, processen en mensen. Onze specialisten kunnen goed uit de voeten op deze deelgebieden, die samen zorgen voor een weerbare organisatie. Nu, en op termijn. We garanderen minimale impact van dreigingen. Omdat we weten waar het gevaar vandaan komt.

TECHNIEK

Wij zijn netwerkspecialisten. Thuis in architectuur en segmentatie. Om zo te beschermen wat er echt toe doet. Digitalisering kent voor ons geen geheimen, we zorgen voor optimale weerbaarheid binnen de financiële mogelijkheden van iedere organisatie of bedrijf. En we zijn thuis in methodieken die gebruikt worden door cybercriminelen, zo kunnen we hun een stapje voor blijven of het op zijn minst erg lastig maken om bij onze klanten binnen te komen.

PROCESSEN

Wij zijn procesmanagers. Normenkaders zijn in ons vakgebied voortdurend in ontwikkeling We kennen de eisen en vertalen die naar werkbare processen in iedere organisatie. Informatiebeveiliging is verweven in veel bedrijfsprocessen en niet beperkt tot IT. Op basis van risicomanagement stellen we een integrale aanpak voor of focussen we op de cruciale bedrijfsprocessen. Het opstellen en implementeren van beleid is nooit standaard maar altijd maatwerk.

MENSEN

Wij zijn security awareness specialisten. Wij begrijpen dat de mensen het moeten doen. En dat er geen einde komt aan de uitdagingen waarvoor mensen gesteld worden omdat cybercriminelen immers blijven zoeken naar toegang to bedrijfsinformatie via de mens. Dus vertellen we daarover en waarom veilig werken een must is. Niet alleen weten wat, maar voordoen hoe, dat is waar onze awareness campagnes zich op richten. De mens de zwakke schakel? Niet als ze door ons zijn getraind!

Dit zijn onze mensen

WIJ VOELEN ONS ALS EEN VIS IN HET WATER BIJ:

  • Overheden
  • Verzekeraars
  • Banken
  • Dienstverleners
  • Hitech en Biotech bedrijven
wat we doen bij lemonshark